logo
logo bip
Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują osuwiska

Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują osuwiska - gminy: Wilczyn, Skulsk, Wierzbinek, Golina, Kramsk, Krzymów, Rzgów, Stare Miasto, Grodziec, Rychwał

Starosta Koniński, na zlecenie którego działała firma Przedsiębiorstwo Usług Geologicznych KIELKART w Kielcach, w 2019 r. zrealizował przedsięwzięcie dotyczące wykonania dokumentacji pn. „Rejestr terenów, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi oraz terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi w wybranych gminach powiatu konińskiego dla potrzeb wdrożenia programu monitoringu tych terenów".

Lokalizacja zamówienia obejmowała gminy: Wilczyn, Skulsk, Wierzbinek, Golina, Kramsk, Krzymów, Rzgów, Stare Miasto, Grodziec, Rychwał

Objaśnienia do mapy terenów zagrożonych ruchami masowymi oraz terenów, na których te ruchy występują

Położenie 10 gmin powiatu konińskiego (Golina, Rychwał, Grodziec, Kramsk, Krzymów, Rzgów, Skulsk, Stare Miasto, Wierzbinek, Wilczyn)

Zestawienie osuwisk na terenie wybranych gmin powiatu konińskiego (gminy: Golina, Rychwał, Grodziec, Kramsk, Krzymów, Rzgów, Skulsk, Stare Miasto, Wierzbinek, Wilczyn)

Poglądowa mapa wraz z rozmieszczeniem osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi dla obszaru opracowania (10 gmin- Golina, Rychwał, Grodziec, Kramsk, Krzymów, Rzgów, Skulsk, Stare Miasto, Wierzbinek, Wilczyn)

Mapy terenów osuwiskowych i terenów zagrożonych ruchami masowymi

Karty rejestracyjne osuwisk

Karty rejestracyjne terenów zagrożonych ruchami masowymi

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2020-01-16 12:05:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-08-10 09:23:46)
Lista wiadomości