logo
logo bip
Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują osuwiska

Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują osuwiska - gminy: Kleczew (gmina miejsko-wiejska), Sompolno (gmina miejsko-wiejska), Ślesin (gmina miejsko-wiejska), Kazimierz Biskupi (gmina wiejska)

Starosta Koniński, na zlecenie którego działała firma Przedsiębiorstwo Geologiczne S.A. al. Kijowska 16a, 30-079 Kraków, w 2018 r. zrealizował przedsięwzięcie dotyczące wykonania dokumentacji pn. „Rejestr terenów, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi oraz terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi w wybranych gminach powiatu konińskiego dla potrzeb wdrożenia programu monitoringu tych terenów".

Lokalizacja zamówienia obejmowała gminy: Kleczew (gmina miejsko-wiejska), Sompolno (gmina miejsko-wiejska), Ślesin (gmina miejsko-wiejska), Kazimierz Biskupi (gmina wiejska).

Powiat Koniński, na realizację przedsięwzięcia, otrzymał dotację w wysokości 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (www.wfosgw.poznan.pl).

logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Rejestr terenów osuwiskowych - opracowanie dot. gm. Kleczew, gm. Kazimierz Biskupi, gm. Sompolno, gm. Ślesin

Podział gmin objętych opracowaniem na arkusze map topograficznych

Gmina Kleczew - mapy - karty terenów zagrożonych ruchami ziemi - karty rejestracyjne osuwiska

Gmina Sompolno - mapy - karty terenów zagrożonych ruchami ziemi - karty rejestracyjne osuwiska

Gmina Ślesin - mapy - karty terenów zagrożonych ruchami ziemi - karty rejestracyjne osuwiska

Gmina Kazimierz Biskupi - mapy - karty terenów zagrożonych ruchami ziemi - karty rejestracyjne osuwiska

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2017-09-22 09:16:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-08-10 09:23:33)
Lista wiadomości