logo
logo bip
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Wydawanie decyzji dot. gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi płynącymi stanowiących własność Skarbu Państwa (przejście do zasobu lub ich wykreślenie z zasobu)

 

Niezbędne dokumenty (załączniki do wniosku):
  1. Wypis z rejestru gruntów
  2. Aktualny wyrys z mapy ewidencyjnej
Opłata skarbowa:
Wniosek zwolniony z opłaty skarbowej
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
 
Czas realizacji usługi:
Czas realizacji usługi do 1 miesiąca, w sprawach trudnych i skomplikowanych do 2 miesięcy.
 
Tryb odwoławczy:
Od wydanego aktu administracyjnego strona może wnieść odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
 
Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę:
Jadwiga Andrzejak - Główny specjalista ds. gospodarki wodnej
pok. 457, tel. 63 24 03 243
Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin

 

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Jadwiga Andrzejak
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-01-27 10:33:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2018-09-26 12:21:48)
Lista wiadomości