logo
logo bip
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
4. Realizacja "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego - kontynuacja"

Wniosek

Oświadczenie

Niezbędne dokumenty:

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie wniosku wraz z załącznikiem -(oświadczeniem) przez osobę fizyczną będącą właścicielem nieruchomości (oraz współwłaścicieli nieruchomości, jeżeli są) położonej na terenie jednej z 14 gmin powiatu konińskiego bądź posiadającą inny tytuł prawny do nieruchomości.

Jednocześnie przy zamiarze wymiany dachu na nowy, bez zmiany konstrukcji, należy dokonać zgłoszenia zamiaru robót budowlanych do Wydziału Architektury i Budownictwa. W przypadku zmiany konstrukcji dachu wymagane jest pozwolenie na budowę.

Opłata skarbowa:

Brak opłaty skarbowej

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XXIV/190/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 grudnia 2012 r.
Uchwała Nr XV/92/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2015 r.

Termin realizacji:

Realizacja „Programu..." w danym roku kalendarzowym kończy się z dniem 31 grudnia.

Tryb odwoławczy:

Brak

Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę:

Agnieszka Rączka - Starszy specjalista ds. ochrony środowiska
pok. 454, tel. +48 /63/ 240 32 39
Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
e-mail: agnieszka.raczka@powiat.konin.pl

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Julia Stasińska
  • Informacja opublikowana przez: (2008-01-21 08:03:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-11-18 13:51:46)
Lista wiadomości