logo
logo bip
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Zmiana lasu na użytek rolny
 
 
 
Niezbędne dokumenty:
Wypis z rejestru gruntów
Mapa informacyjna w skali 1:5000
 
Podstawa prawna:
Ustawa o lasach - Dz.U. z 2017 r., poz. 788 ze zmian.
 
Termin realizacji:
Czas realizacji usługi: do 1 miesiąca, w sprawach trudnych i skomplikowanych - do 2 miesięcy.
 
Tryb odwoławczy:
Pozwolenie wydawane jest w formie decyzji, od której służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Starosty Konińskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 
Opłata skarbowa:
Opłata skarbowa - przy wydaniu decyzji zmieniającej las na użytek rolny na podstawie art. 13 ust.3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2017 r., poz. 788 ze zmian.), należy uiścić opłatę w wysokości 10 zł zgodnie z częścią I ust.53 załącznika ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2018 poz. 1044, ze zmian.), na konto Urzędu Miejskiego w Koninie, Getin Bank: 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034

 
Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę:
Marek Niezabitowski - inspektor
ul. Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin, pokój nr 458,
tel. +48 / 063 24 03 302
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Marek Niezabitowski
  • Informacja opublikowana przez: (2007-11-09 11:05:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Sebastian Tołoczko (2018-09-03 12:27:48)
Lista wiadomości