logo
logo bip
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy
 

 

 

 

Niezbędne dokumenty:
 
Wniosek o wydanie zezwolenia zawierający informacje określone w art. 83b ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:
 
1. nazwę, adres i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeku cywilnego,
 
2. tytuł prawny władania nieruchomością,
 
3. nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
 
4. obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm,
 
5. wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy,
 
6. miejsce, przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 
7. przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew.
 
 
 
Opłata skarbowa:
 
nie objęte opłatą skarbową
 
 
 
Podstawa prawna:
 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
 
 
 
Czas realizacji usługi:
 
Czas realizacji usługi do 1 miesiąca, w sprawach trudnych i skomplikowanych do 2 miesięcy
 
 
 
Tryb odwoławczy:
 
Od wydanego aktu administracyjnego (decyzji - zezwolenia) strona może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Starosty Konińskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
 
 
 
 
Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę
 
Bożena Frankowska - Główny specjalista
 
Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
 
pok. 454, tel. +48 / 63 240 32 63
 

 

 

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Marek Niezabitowski
  • Informacja opublikowana przez: (2006-04-11 08:43:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Sebastian Tołoczko (2018-05-14 10:01:05)
Lista wiadomości