logo
logo bip
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Wyrażanie zgody na posiadanie i hodowanie chartów i ich mieszańców
 

 

 

 

Niezbędne dokumenty:
Nie wymaga się dodatkowych dokumentów

 

Podstawa prawna:
Ustawa prawo łowieckie - Dz. U. 2005, Nr 127, poz. 1066

 

Termin realizacji:
Czas realizacji usługi: do 1 miesiąca, w sprawach trudnych i skomplikowanych - do 2 miesięcy.

 

Tryb odwoławczy:
Pozwolenie wydawane jest w formie decyzji, od której służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Koninie za pośrednictwem Starosty Konińskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

Opłata skarbowa
82,00 zł od wydanej decyzji - (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.)

 

Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę
Marek Niezabitowski - inspektor
ul. Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin, pokój nr 458,
tel. +48 / 063/24 03 302
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Marek Niezabitowski
  • Informacja opublikowana przez: (2007-04-23 11:35:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Sebastian Tołoczko (2018-05-14 10:02:05)
Lista wiadomości