logo
logo bip
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Przygotowywanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny
 

 

 
Niezbędne dokumenty:
Nie wymaga się dodatkowych dokumentów.

 

Podstawa prawna:
Ustawa prawo łowieckie - Dz. U. 2005, Nr 127, poz. 1066

 

Termin realizacji:
Czas realizacji usługi: do 1 miesiąca, w sprawach trudnych i skomplikowanych - do 2 miesięcy.

 

Tryb odwoławczy:
Pozwolenie wydawane jest w formie decyzji, od której służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Koninie za pośrednictwem Starosty Konińskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 
Starosta, w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim, może wydać decyzję o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę (art.45 ust.3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie).

 

Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę
Marek Niezabitowski - inspektor
ul. Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin, pokój nr 458,
tel. +48 / 063/24 03 302
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Marek Niezabitowski
  • Informacja opublikowana przez: (2007-04-23 11:35:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Sebastian Tołoczko (2018-05-14 10:01:53)
Lista wiadomości