logo
logo bip
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
9. Wydzierżawienie obwodu łowieckiego polnego

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo łowieckie, w związku z art. 28 ust.1, Starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej wydzierżawia obwody łowieckie polne na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego, po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz właściwej izby rolniczej.

Obwody łowieckie wydzierżawia się kołom łowieckim Polskiego Związku Łowieckiego. Jeżeli żadne koło łowieckie nie jest zainteresowane ich wydzierżawieniem i nie została złożona oferta przez koło, wówczas obwody łowieckie podlegają wydzierżawieniu przez Polski Związek Łowiecki.

Niezbędne dokumenty:

Wniosek

Opłata skarbowa:

Brak opłaty skarbowej

Podstawa prawna:

Ustawa – Prawo łowieckie

Czas realizacji usługi:

Czas realizacji usługi do 1 miesiąca, w sprawach trudnych i skomplikowanych do 2 miesięcy

Tryb odwoławczy:

Brak trybu odwoławczego

Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę:

Marek Niezabitowski - Inspektor ds. nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa
pok. 458, tel. +48 /63/ 240 33 02
Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
e-mail: lesnictwo@powiat.konin.pl

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Marek NIezabitowski
  • Informacja opublikowana przez: (2007-04-23 11:35:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-11-18 13:57:32)
Lista wiadomości