logo
logo bip
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego
 
 
Niezbędne dokumenty:
Do wniosku należy dołączyć:
  • zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących ochrony i połowu ryb,
  • aktualną fotografię legitymacyjną (1 szt.)
  • dowód wpłaty 10 zł za wydanie karty wędkarskiej lub za wydanie karty łowiectwa podwodnego
Opłata skarbowa:
Za wydanie karty wędkarskiej albo karty łowiectwa podwodnego, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, uiszcza się opłatę skarbową w wysokości 10 zł na konto Starostwa Powiatowego w Koninie: Bank Pocztowy SA O/Konin Nr 72 1320 1016 2790 0001 2000 0003 z dopiskiem „za wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego".
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie .

Czas realizacji usługi:
W dniu złożenia wniosku o wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego, bądź zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego (do 1miesiąca, w sprawach trudnych i skomplikowanych do 2 miesięcy).
 
Tryb odwoławczy:
Od wydanego aktu administracyjnego - decyzji o odmowie wydania karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego można się odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
 
Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę:
Bożena Frankowska - Główny specjalista
Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
pok. 454, tel. +48 / 63 240 32 63

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Bożena Frankowska
  • Informacja opublikowana przez: (2007-09-28 14:53:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2018-08-30 12:30:28)
Lista wiadomości