logo
logo bip
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Wyrażanie zgody na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie
 
 
Niezbędne dokumenty:
Do wniosku należy dołączyć:
1. mapkę sytuacyjną z zaznaczeniem miejsca wystawienia narzędzi połowowych
2. rodzaj i ilość narzędzi
3. sposób oznakowania obowiązującymi znakami żeglugowymi
4. określenie okresu połowu
5. dowód opłaty skarbowej (za wydanie zezwolenia)
 
Opłata skarbowa:
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej uiszcza się opłatę skarbową  w wysokości 82 zł na konto: Urzędu Miejskiego w Koninie Getin Bank: 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034.
Dowód wpłaty dołącza się do wniosku.
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym
 
Czas realizacji usługi:
Czas realizacji usługi do 1 miesiąca, w sprawach trudnych i skomplikowanych do 2 miesięcy.
 
Tryb odwoławczy:
Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 
 
Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę:
Bożena Frankowska - Główny specjalista
Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
pok. 454, tel. +48 / 63 240 32 63
 

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Bożena Frankowska
  • Informacja opublikowana przez: (2007-07-20 14:12:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2018-08-30 12:57:31)
Lista wiadomości