logo
logo bip
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
16. Ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie

Wniosek

Niezbędne dokumenty:

Do wniosku należy dołączyć:

  1. mapkę sytuacyjną z zaznaczeniem miejsca wystawienia narzędzi połowowych
  2. rodzaj i ilość narzędzi
  3. sposób oznakowania obowiązującymi znakami żeglugowymi
  4. określenie okresu połowu
  5. dowód opłaty skarbowej (za wydanie zezwolenia)

Opłata skarbowa:

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej uiszcza się opłatę skarbową  w wysokości 82 zł na konto: Urzędu Miejskiego w Koninie Getin Bank: 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034.

Dowód wpłaty dołącza się do wniosku.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.

Czas realizacji usługi:

Czas realizacji usługi do 1 miesiąca, w sprawach trudnych i skomplikowanych do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę:

Agnieszka Rączka - Starszy specjalista
Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
pok. 454, tel. +48 /63/ 240 32 39
e-mail: agnieszka.raczka@powiat.konin.pl

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Bożena Frankowska
  • Informacja opublikowana przez: (2007-07-20 14:12:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-11-18 14:06:34)
Lista wiadomości