logo
logo bip
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Prowadzenie rejestru zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 09 grudnia 1996r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów (...)
Prowadzenie rejestru zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 09 grudnia 1996r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków
 
 
wymagane  dane i załączniki: 
1) Imię, nazwisko i adres posiadacza lub przetrzymującego
2) Adres miejsca  przetrzymywania zwierząt  lub prowadzenia  hodowli
3) Liczba zwierząt posiadanych lub hodowanych
4) Nazwa gatunku  w języku  łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje
5) Data, miejsce urodzenia lub wyklucia zwierzęcia
6) Data wejścia w posiadanie zwierzęcia oraz źródło jego pochodzenia;
7) Płeć zwierzęcia, jeżeli jest możliwa do ustalenia;
8) Opis trwałego  oznakowania (jeżeli istnieje )
9) Cel przetrzymywania lub prowadzenia hodowli zwierzęcia
10) Cel posiadania lub przetrzymywania
 
Do wniosku o dokonanie wpisu należy dołączyć: 
1) Jeden z poniżej wymienionych dokumentów:
  • zezwolenie na wwóz ( import ) ewentualnie zezwolenie na pozyskanie - zezwolenie na schwytanie zwierzęcia w środowisku),
  • dokument wydany przez powiatowego lekarza weterynarii potwierdzający urodzenie zwierzęcia w hodowli,
  • inny dokument stwierdzający legalność pochodzenia zwierzęcia. 
2) Dowód wpłaty opłaty skarbowej .
 
Opłata skarbowa:
Opłata skarbowa od dokonania wpisu oraz wydanie  wypisu z rejestru wynosi 26 zł.  (słownie: dwadzieścia  sześć złotych),  płatna na konto Urzędu Miejskiego w Koninie nr: Getin Bank: 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034.
 
Podstawa prawna: 
1)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 09 grudnia 1996 r.,  w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków.
2)  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018  poz. 1614).
3)  Ustawa o opłacie skarbowej (Dz.U z 2018 poz. 1044).
 
Czas realizacji usługi:
Czas realizacji usługi do 1 miesiąca, w sprawach trudnych i skomplikowanych do 2 miesięcy
 
Tryb odwoławczy:
nie przysługuje tryb odwoławczy
 
Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę:
Wanda Majchrzak - główny specjalista
pok.458, tel. 240 33 02;
e-mail: wanda.majchrzak@powiat.konin.pl
Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
 
Informacje dodatkowe:
1. Obowiązek zgłoszenia do rejestru, nie dotyczy:
  • ogrodów zoologicznych;
  • podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu żywymi zwierzętami gatunków chronionych na podstawie przepisów, o których mowa w art. 61 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody,
  • czasowego przetrzymywania zwierząt w celu leczenia i rehabilitacji.
2. Rejestr prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia ich hodowli.
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Wanda Majchrzak
  • Informacja opublikowana przez: (2007-07-20 14:10:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2018-09-10 14:01:22)
Lista wiadomości