logo
logo bip
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Wydawanie zaświadczeń o rejestracji sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb i uprawnionych do rybactwa
 
 
Niezbędne dokumenty:
Nie wymaga się dodatkowych dokumentów do wniosku.
 
Opłata skarbowa:
Za wydanie zaświadczenia o rejestracji sprzętu, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej uiszcza się opłatę skarbową w wysokości  17 zł na konto Urzędu Miejskiego w Koninie: Getin Bank 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034 (ponieważ organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Prezydent Miasta).
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r.  w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie .
 
Czas realizacji usługi:
Termin realizacji usługo 1 dzień.
 
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.
 
Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę:
Bożena Frankowska - Główny specjalista
Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
pok. 454, tel. +48 / 63 240 32 63

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Bożena Frankowska
  • Informacja opublikowana przez: (2007-07-20 14:12:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2018-08-30 12:43:08)
Lista wiadomości