logo
logo bip
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Wydawanie legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej
 
 
Niezbędne dokumenty:
Do wniosku należy dołączyć:
  1. Zaświadczenie o posiadaniu odpowiednich kwalifikacji
  2. Aktualne zdjęcie legitymacyjne
Opłata skarbowa:
Brak opłaty
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym
 
Czas realizacji usługi:
W dniu złożenia wniosku o wydanie legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej, bądź zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego (do 1 miesiąca, w sprawach trudnych i skomplikowanych do 2 miesięcy).
 
Tryb odwoławczy:
Od wydanego aktu administracyjnego - decyzji o odmowie wydania karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego można się odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 
 
Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę:
Bożena Frankowska - Główny specjalista
Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
pok. 454, tel. +48 / 63 240 32 63
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Bożena Frankowska
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2018-08-30 12:47:43)
Lista wiadomości