logo
logo bip
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
13. Legitymacja strażnika Społecznej Straży Rybackiej

Wniosek

Niezbędne dokumenty:

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Zaświadczenie o posiadaniu odpowiednich kwalifikacji

  2. Aktualne zdjęcie legitymacyjne

Opłata skarbowa:

Brak opłaty

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym

Czas realizacji usługi:

W dniu złożenia wniosku o wydanie legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej, bądź zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego (do 1 miesiąca, w sprawach trudnych i skomplikowanych do 2 miesięcy).

Tryb odwoławczy:

Od wydanego aktu administracyjnego - decyzji o odmowie wydania karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego można się odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę:

Bożena Frankowska - Główny specjalista
Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
pok. 454, tel. +48 /63/ 240 32 63
e-mail: rolnictwo@powiat.konin.pl

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Bożena Frankowska
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2018-08-30 12:47:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-11-18 14:00:59)
Lista wiadomości