logo
logo bip
Wydział Nieruchomości i Ochrony Gruntów
Ustanawianie trwałego zarządu nieruchomością Skarbu Państwa lub Powiatu

Niezbędne dokumenty:

Wniosek jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej z podaniem numeru ewidencyjnego i pow. działki ewidencyjnej, jej położenia oraz określenie celu na jaki ma być wykorzystywana. Podanie czasu , na który trwały zarząd ma być ustanowiony.

Załączniki:

Brak

Opłata skarbowa:

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej na podstawie przepisów art. 2 ust. 1 pkt.1 lit.h ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628).

Postawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 ze zm ).

Czas realizacji usługi:

2 miesiące

Tryb odwoławczy:

Odpowiednio: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przypadku nieruchomości Powiatu i Wojewoda Wielkopolski w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa - w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę:

Bogusława Wojtysiak-Sztuba - inspektor
Magdalena Michalak - inspektor
Jarosław Bocian - inspektor

Pokój, numer telefonu:

pok. 449b, tel. +48 /63/ 240 32 46
pok. 450a, tel. +48 /63/ 240 32 48

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Małgorzata Lalak
  • Informacja opublikowana przez: (2007-11-26 11:38:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-08-16 09:56:12)
Lista wiadomości