logo
logo bip
Wydział Nieruchomości i Ochrony Gruntów
Sprzedaż, oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa, użyczenie

Niezbędne dokumenty:

Wniosek z podaniem numeru ewidencyjnego i pow. działki ewidencyjnej, jej położenia oraz określenie celu na jaki ma być nabyta.

Załączniki:

Brak

Opłata skarbowa:

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej na podstawie Przepisów art. 2 ust. 1 pkt.1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628).

Postawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 ze zm).

Czas realizacji usługi:

Nie krótszy niż 6 miesięcy (z uwagi na skomplikowany i długotrwały tryb sprzedaży).

Tryb odwoławczy:

Brak w trybie administracyjnym. Sprawy załatwiane głównie w formie umów cywilnoprawnych zawieranych w notariacie.

Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę:

Wiktor Targoński - inspektor
Elżbieta Sowińska - inspektor

Pokój, numer telefonu:

pok. 450b, tel. +48 /63/ 240 32 50

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Małgorzata Lalak
  • Informacja opublikowana przez: (2007-11-26 11:38:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-06-25 12:43:00)
Lista wiadomości