logo
logo bip
Wydział Nieruchomości i Ochrony Gruntów
Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz jej użytkownika wieczystego

Wniosek

Zakres sprawy:

Sprzedaż  bezprzetargowa na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego.

Podstawa prawna:

Art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2014 r., poz. 518 ze zm.)

Dokumenty dostarczane przez wnioskodawcę:

Postępowanie wszczyna się na wniosek użytkownika wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa. We wniosku należy określić położenie, oznaczenie ewidencyjne powierzchnię oraz numer księgi wieczystej.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. aktualny odpis z księgi wieczystej
  2. umowa notarialna nabycia prawa użytkowania wieczystego (decyzja administracyjna, orzeczenie sądu)

Dokumenty uzyskiwane przez organ:

  1. opinia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  2. wypis i wyrys z ewidencji gruntów
  3. operat szacunkowy nieruchomości
  4. zgoda Wojewody Wielkopolskiego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jej użytkownika wieczystego

Forma załatwienia sprawy:

Akt notarialny - umowa cywilno-prawna

Termin załatwienia sprawy:

Do 6 miesięcy

Opłata skarbowa:

Czynność jest  zwolniona z opłaty skarbowej

Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę:

Bogusława Wojtysiak-Sztuba - inspektor

Pokój, numer telefon:

pok. 449b, tel. +48 /63/ 240 32 46

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Małgorzata Lalak
  • Informacja opublikowana przez: (2007-02-26 08:51:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-06-25 11:55:22)
Lista wiadomości