logo
logo bip
Wydział Nieruchomości i Ochrony Gruntów
Przyznawanie na własność działki gruntu w trybie przepisów ustawy emerytalnej

Wniosek

Niezbędne dokumenty:

  • decyzja, na podstawie której nastąpiło przejęcie gospodarstwa rolnego na Skarb Państwa
  • udokumentowane władanie nieruchomością rolną (w sytuacji, gdy nie żyją dożywotnicy, którym przysługiwało prawo dożywocia ustalone w decyzji o przejęciu gospodarstwa rolnego na Skarb Państwa)
  • nr Pesel (ksero z dowodu osobistego)

Opłata skarbowa:

Opłata skarbowa w wysokości 10,00 zł na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628) na konto Urzędu Miejskiego w Koninie nr 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034

Podstawa prawna:

art. 118 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 1998 r. Nr 7, poz.25 ze zm.).

Czas realizacji usługi:

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz.1071 ze zm.) sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. W przypadku spraw wymagających prowadzenia postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy następuje w ciągu miesiąca, a spraw szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy.

Informacja o trybie odwoławczym:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie - podstawa prawna art. 17 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę:

Jolanta Wawrzyniak - Główny spacjalista ds. mienia powiatu i publicznego zasobu mieszkaniowego

Pokój, numer telefon:

Pokój 452, tel. +48 /63/ 240 32 47

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Małgorzata Lalak
  • Informacja opublikowana przez: (2007-02-19 14:12:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-06-25 12:38:44)
Lista wiadomości