logo
logo bip
Wydział Nieruchomości i Ochrony Gruntów
Ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę bądź mienie gminne, ustalanie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących (...)

Ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę bądź mienie gminne, ustalanie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie

Niezbędne dokumenty:

Wniosek

Załączniki:

Brak

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 1963 r. Nr 28, poz. 169 ze zm.)

Opłata skarbowa:

Opłata skarbowa w wysokości 10,00 zł na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16.11 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628) na konto Urzędu Miejskiego w Koninie nr 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034

Czas realizacji:

2 miesiące

Tryb odwoławczy:

w terminie 14 dni służy odwołanie od decyzji opublikowanej w sposób zwyczajowo przyjęty do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Koninie

Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę:

Jolanta Wawrzyniak - Główny specjalista ds. mienia powiatu i publicznego zasobu mieszkaniowego

Pokój, numer telefonu:

Pokój 452, tel. +48 /63/ 240 32 47

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Małgorzata Lalak
  • Informacja opublikowana przez: (2007-11-26 11:39:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-06-25 13:53:38)
Lista wiadomości