logo
logo bip
Wydział Nieruchomości i Ochrony Gruntów
Wydawanie decyzji w sprawie zezwolenia na wykonanie prac poprzez ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w celu założenia lub przeprowadzenia na nieruchomości podziemnych (...)

Wydawanie decyzji w sprawie zezwolenia na wykonanie prac poprzez ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w celu założenia lub przeprowadzenia na nieruchomości podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraża na to zgody

Niezbędne dokumenty:

wniosek

Załączniki:

  1. wypis i wyrys z planu miejscowego a w przypadku braku planu, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  2. mapa zasadnicza nieruchomości z lokalizacją inwestycji (sieci i urządzeń)
  3. aktualny wypis z ewidencji gruntów i budynków
  4. dowody przeprowadzenia rokowań z właścicielami w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prac na terenie nieruchomości będących ich własnością

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.),

Opłata skarbowa:

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej na podstawie przepisów art. 2 ust. 1 pkt.1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628).

Czas realizacji usługi:

2 miesiące

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego złożone za pośrednictwem Starosty Konińskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę:

Magdalena Michalak - inspektor
Monika Powaga - inspektor

Pokój, numer telefonu:

Pokój 450a, tel. +48 /63/ 240 32 48

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Małgorzata Lalak
  • Informacja opublikowana przez: (2007-11-26 11:39:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-08-16 09:54:59)
Lista wiadomości