logo
logo bip
Wydział Nieruchomości i Ochrony Gruntów
Zwrot nieruchomości wywłaszczonych bądź przejętych na rzecz Skarbu Państwa niewykorzystanych na cele określone w decyzji o wywłaszczeniu

Niezbędne dokumenty:

Wniosek, w którym należy określić:

 1. Nieruchomość z podaniem oznaczeń księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz katastru nieruchomości
 2. Wskazanie dokumentu na podstawie ,którego nastąpiło wywłaszczenie.
 3. Wskazanie uprawnienia do występowania w charakterze strony.
 4. Wskazanie celu na który nieruchomość została wywłaszczona, który nie został zrealizowany.
 5. Inne okoliczności istotne w sprawie.

Załączniki:

 1. Decyzja wywłaszczeniowa/orzeczenie o wywłaszczeniu/akt notarialny wykupu w trybie art. 6 ustawy wywłaszczeniowej
 2. Decyzja o ustaleniu odszkodowania
 3. Dokumenty potwierdzające następstwo prawne po byłym właścicielu (jeśli z wnioskiem występuje następca prawny).

Opłata skarbowa:

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej na podstawie przepisów art. 2 ust. 1 pkt.1 lit.h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628).

Postawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.)

Czas realizacji usługi:

2 miesiące

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego złożone za pośrednictwem Starosty Konińskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę:

Magdalena Michalak - inspektor
Bogusława Wojtysiak-Sztuba - inspektor
Monika Powaga - inspektor

Pokój, numer telefon:

pokój 450a, tel. +48 /63/ 240 32 48
pokój 449b, tel. +48 /63/ 240 32 46
pokój 449a, tel. +48 /63/ 240 32 49

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Malgorzata Lalak
 • Informacja opublikowana przez: (2007-11-26 11:39:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-08-16 09:55:17)
Lista wiadomości