logo
logo bip
Wydział Nieruchomości i Ochrony Gruntów
Udzielanie na wniosek osób fizycznych, których dochód miesięczny nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni (...)

Udzielanie na wniosek osób fizycznych, których dochód miesięczny nie  przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona  0% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe

Niezbędne dokumenty:

Zaświadczenie o osiągniętych dochodach na jednego członka rodziny za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona.

Podstawa prawna:

Art. 74 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.)

Opłata skarbowa:

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej na podstawie przepisów art. 2 ust. 1 pkt.1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628).

Czas realizacji usługi:

30 dni

Tryb odwoławczy:

Brak

Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę:

Roksana Hybś-Radecka - starszy specjalista

Pokój, numer telefonu:

Pokój 452, tel. +48 /63/ 240 32 47

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Małgorzata Lalak
  • Informacja opublikowana przez: (2007-11-26 11:39:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-06-25 12:49:07)
Lista wiadomości