logo
logo bip
Wydział Nieruchomości i Ochrony Gruntów
Ustalenie lub odmowa ustalenia na wniosek strony innego niż 31 marca w danym roku kalendarzowym terminu uiszczania opłaty rocznej za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste

Wniosek:

łożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności

Niezbędne dokumenty:

Brak

Podstawa prawna:

Art. 71 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.),

Opłata skarbowa:

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej na podstawie przepisów art. 2 ust. 1 pkt.1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628).

Czas realizacji usługi:

30 dni

Tryb odwoławczy:

Brak

Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę:

Roksana Hybś-Radecka - starszy specjalista

Pokój, numer telefonu:

Pokój 452, tel. +48 /63/ 240 32 47

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Małgorzata Lalak
  • Informacja opublikowana przez: (2007-11-26 11:39:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-06-25 12:47:45)
Lista wiadomości