logo
logo bip
Wydział Nieruchomości i Ochrony Gruntów
Uznanie rekultywacji gruntów za zakończoną

Wniosek

Niezbędne dokumenty:

  • decyzja o ustaleniu kierunku rekultywacji,
  • wykaz działek na których wykonano rekultywację gruntów,
  • operat powykonawczy (opis prac rekultywacyjnych) wraz z mapą - inwentaryzacja powykonawcza (4 egzemplarze - dotyczy kierunku rolnego rekultywacji gruntów lub innego lub 5 egzemplarzy - dotyczy kierunku leśnego rekultywacji gruntów).

Opłata skarbowa:

Opłata skarbowa w wysokości 10,00 zł na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783) na konto Urzędu Miejskiego w Koninie, Getin Bank Nr konta: 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034.

Podstawa prawna:

art. 5, art. 20 i art. 22 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909).

Czas realizacji:

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. W przypadku spraw wymagających prowadzenia postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy następuje w ciągu miesiąca, a spraw szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy.

Informacja o trybie odwoławczym:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie - podstawa prawna art. 17 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).

Imię i nazwisko osoby załatwiającej spraw:

Jadwiga Rachwalik - Główny specjalista ds. ochrony gruntów rolnych
tel./fax + 48 /63/ 240 32 49, IIIp. pok. 459
e-mail: jadwiga.rachwalik@powiat.konin.pl

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Jadwiga Rachwalik
  • Informacja opublikowana przez: (2007-05-22 14:33:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-06-25 12:45:05)
Lista wiadomości