logo
logo bip
Wydział Nieruchomości i Ochrony Gruntów
Przyznawanie na własność działki gruntu zabudowanej w trybie przepisów ustawy emerytalnej

Wniosek

Niezbędne dokumenty:

  1. decyzja, na podstawie której nastąpiło przejęcie gospodarstwa rolnego na Skarb Państwa
  2. postanowienie spadkowe, (w sytuacji gdy nie żyje jedna ze stron, bądź obie strony, które były właścicielami gospodarstwa rolnego przekazanego na Skarb Państwa)
  3. akt notarialny (w sytuacji, kiedy budynek został nabyty aktem notarialnym)
  4. nr Pesel (kserokopia z dowodu osobistego)

Opłata skarbowa:

Opłata skarbowa w wysokości 10,00 zł na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628) na konto Urzędu Miejskiego w Koninie nr 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034

Podstawa prawna:

Art. 6 ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 10, poz. 53 ze zm.). 

Czas realizacji usługi:

Zgodnie  z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. W przypadku spraw wymagających prowadzenia postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy następuje w ciągu miesiąca, a spraw szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy.

Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę:

Jolanta Wawrzyniak - Główny spacjalista ds. mienia powiatu i publicznego zasobu mieszkaniowego

Pokój, numer telefonu:

Pokój 452, tel. +48 /63/ 240 32 47

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Małgorzata Lalak
  • Informacja opublikowana przez: (2007-02-19 14:12:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-05-13 11:20:30)
Lista wiadomości