logo
logo bip

Szanowny kliencie, jeśli nie możesz osobiście zgłosić się do
Starostwa Powiatowego w Koninie, aby załatwić sprawę, skorzystaj z pomocy
ustanowionego przez siebie pełnomocnika.

Na podstawie art. 32 Kodeksu postępowania administracyjnego strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. W przypadku wątpliwości, czy załatwiając sprawę można skorzystać z pełnomocnika, należy zasięgnąć informacji u urzędnika, który rozpatruje naszą sprawę.

Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, a więc każda dorosła osoba. W sprawach urzędowych możemy więc wskazać dowolną osobę - tę, do której mamy zaufanie, że będzie rzetelnie nam pomagać.

Warunkiem załatwienia przez inną osobę naszej sprawy lub załatwienia przez nas sprawy innej osobie, jest posiadanie pisemnego pełnomocnictwa, które powinno zawierać:

  • imię i nazwisko, PESEL, numer i serię dowodu osobistego oraz adres mocodawcy, czyli osoby, w której imieniu sprawa będzie załatwiana;
  • imię i nazwisko, PESEL, numer i serię dowodu osobistego oraz adres pełnomocnika;
  • zakres pełnomocnictwa, czyli informację, do jakich czynności i przed jakimi instytucjami pełnomocnik ma działać;
  • datę jego sporządzenia;
  • podpis mocodawcy.

Plik do pobrania

Za założenie pełnomocnictwa do załatwienia każdej sprawy przez pełnomocnika, należy uiścić w kasie urzędu opłatę skarbową w kwocie 17 zł.

Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej.

Pełnomocnik, załatwiając sprawę, nie musi posiadać przy sobie dowodu osobistego mocodawcy, ale musi posiadać pełnomocnictwo wraz z odcinkiem opłaty jeśli jest wymagana, a także do wglądu własny dowód osobisty.

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Marcin Wietrzykowski
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-03-30 14:08:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-06-22 13:24:45)