logo
logo bip

Nabycie pojazdu zgłasza każdy nowy właściciel pojazdu.

Zbycie zgłasza dotychczasowy właściciel pojazdu, który na przykład sprzedał pojazd albo darował go innej osobie.

Zbycie lub nabycie zgłaszają obie strony – zarówno dotychczasowy, jak i nowy właściciel pojazdu. Osoba, która tego nie zrobi – może zapłacić karę w wysokości od 200 do 1000 złotych.

Niezbędne dokumenty:

  1. kopię dokumentu lub drugi egzemplarz, który potwierdza zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład: fakturę, umowę kupna-sprzedaży pojazdu albo umowę darowizny pojazdu
  2. zawiadomienie o zbyciu pojazdu lub zawiadomienie o nabyciu pojazdu
  3. dowód osobisty lub paszport
  4. jeśli jesteś cudzoziemcem - kartę pobytu

wniosek - zawiadomienie o zbyciu pojazdu

wniosek - zawiadomienie o nabyciu pojazdu

Opłaty:

Brak

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U.  z 2017 r. poz. 2355 z późn. zmianami)

Czas realizacji usługi:

Zgodnie z art. 35 kpa załatwienie sprawy następuje niezwłocznie.

W przypadku  sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego załatwienie  następuje nie później niż w ciągu miesiąca a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Informacja o trybie odwoławczym:

Brak

Kaluzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych:
Klauzula Informacyjna

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Marcin Wietrzykowski
  • Informacja opublikowana przez: (2007-02-16 15:02:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-09-22 11:47:21)