logo
logo bip
Wydział Geodezji i Kartografii

Prowadzenie postępowań w sprawach scaleń i wymiany gruntów

Niezbędne dokumenty:

Wniosek sporządzony przez petenta

Opłata skarbowa:

Opłata skarbowa w wysokości 10,00 zł na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1000 ze zmianami) na konto Urzędu Miejskiego w Koninie nr 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 marca 1982r. o scaleniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.908 ze zmianami)

Czas realizacji:

Czas realizacji zgodnie z terminem z Kodeksu postepowania administracyjnego 1-2 miesiące

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy Stronom odwołanie do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Konińskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę:

Iwona Rolska - główny specjalista ds. geodezji
e-mail: iwona.rolska@powiat.konin.pl
Jolanta Bartczak - podinspektor ds. gleboznawczej klasyfikacji gruntów
e-mail: jolanta.bartczak@powiat.konin.pl
Katarzyna Wieczorek - Inspektor ds. geodezji i gleboznawczej klasyfikacji gruntów
e-mail: katarzyna.wieczorek@powiat.konin.pl

Pokój 101, tel. +48 /63/ 218 66 07
Pokój 113, tel. +48 /63/ 218 66 08

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Danuta Studzińska
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2020-04-16 15:29:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-05-15 13:28:12)
Lista wiadomości