logo
logo bip
Wydział Geodezji i Kartografii

Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego

Niezbędne dokumenty:

Wniosek, w którym należy podać:

 1. Wskazać osoby, które posiadały lub posiadają gospodarstwo rolne
 2. Wskazanie gminy
 3. Nazwa obrębu/obrębów
 4. Podanie powierzchni gospodarstwa
 5. Podanie okresu posiadania gospodarstwa rolnego
 6. Wskazanie daty i dokumentu oraz osoby na podstawie, którego zostało zbyte/przekazane gospodarstwo rolne
 7. Podanie nazwy instytucji, do której należy przedłożyć zaświadczenie

Załączniki:

Dokumenty, które potwierdzają własność gospodarstwa rolnego

Opłata skarbowa:

 1. Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej tj.(Dz. U. z 2019 r. , poz. 1000) na konto Urzędu Miejskiego w Koninie nr 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034 w przypadku, gdy zaświadczenie należy przedłożyć do innych instytucji niż ZUS, KRUS
 2. Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U.z 2019r.,poz.1000)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz 276 ze zmianami), ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 256)

Czas realizacji:

7 dni

Tryb odwoławczy:

Brak

Imię i Nazwisko osoby załatwiającej sprawę:

Maria Frątczak - starszy geodeta
e-mail: maria.fratczak@powiat.konin.pl
Ewa Gorgolewska - starszy geodeta
e-mail: ewa.gorgolewska@powiat.konin.pl
Magdalena Plamowska - starszy geodeta
e-mail: magdalena.plamowska@powiat.konin.pl

Pokój, numer telefonu:
Pokój 101, tel. +48 /63/ 218 66 07
Pokój 113, tel. +48 /63/ 218 66 08

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Danuta Studzińska
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2020-04-16 15:06:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-05-15 13:33:06)
Lista wiadomości