logo
logo bip
Wydział Geodezji i Kartografii

Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie rozbieżności w bazie ewidencji gruntów i budynków

Niezbędne dokumenty:

Wniosek, w którym należy podać:

  1. Wskazanie gminy
  2. Nazwa obrębu
  3. Numer działki
  4. Uzasadnienie wniosku

Załączniki:

Dokumenty, które potwierdzają żądanie złożone we wniosku.

Opłata skarbowa:

Opłata skarbowa w wysokości 10,00 zł na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1000 ze zmianami) na konto Urzędu Miejskiego w Koninie nr 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz 276 ze zmianami), rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 393); ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 256)

Czas realizacji:

Czas realizacji zgodnie z terminem z Kodeksu postępowania administracyjnego 1-2 miesiące

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy Stronom odwołanie do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Konińskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę:

Iwona Rolska - główny specjalista ds. geodezji
e-mail: iwona.rolska@powiat.konin.pl
Jolanta Bartczak - podinspektor ds. gleboznawczej klasyfikacji gruntów
e-mail: jolanta.bartczak@powiat.konin.pl
Ewa Gorgolewska - starszy geodeta
e-mail: ewa.gorgolewska@powiat.konin.pl
Magdalena Plamowska - starszy geodeta
e-mail: magdalena.plamowska@powiat.konin.pl
Maria Frątczak - starszy geodeta
e-mail: maria.fratczak@powiat.konin.pl
Katarzyna Wieczorek - inspektor ds. geodezji i gleboznawczej klasyfikacji gruntów
e-mail: katarzyna.wieczorek@powiat.konin.pl

Pokój, numer telefonu:
Pokój 101, tel. +48 /63/ 218 66 07
Pokój 113, tel. +48 /63/ 218 66 08

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Danuta Studzińska
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2020-04-16 14:58:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-05-15 13:20:26)
Lista wiadomości