logo
logo bip
Wydział Architektury i Budownictwa
Wydawanie pozwoleń na rozbiórkę
 1. Inwestor jest zobowiązany do złożenia wniosku zgodnie z obowiązującym druku PB-3 (lub druku PB-3 pdf)
 2. Do wniosku inwestor powinien dołączyć:
  1. zgodę właściciela obiektu
  2. szkic usytuowania obiektu budowlanego
  3. opis sposobu i zakresu prowadzenia robót rozbiórkowych
  4. opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia
  5. pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi
  6. w zależności od potrzeb projekt rozbiórki obiektu.
  7. upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Wysokość opłat:

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej:
od pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego 36 zł

Informacja o trybie odwoławczym:

służy stronom odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego (Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu - 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 16), za pośrednictwem Starosty Konińskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Na postanowienie służy stronom zażalenie do Wojewody Wielkopolskiego (Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu - 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 16) za pośrednictwem Starosty Konińskiego, które można wnieść w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

Wniosek należy składać:

Ewa Śliwicka - Specjalista ds. administracyjnych
Magdalena Balcerzak - Inspektor ds. administracyjnych
Agnieszka Nędzka - Specjalista ds. administracyjnych

pok. 356, II p., tel. +48 /63/ 240 32 31

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Jolanta Lewandowska
 • Informacja opublikowana przez: (2007-07-20 08:24:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-03-02 09:30:57)
Lista wiadomości