logo
logo bip
Wydział Architektury i Budownictwa
WZORY WNIOSKÓW

Wniosek o pozwolenie na budowę:

Druk (PB-1) - pobierz

Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane  (B-4) - pobierz

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) - pobierz

Wniosek o wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę:

Druk (PB-7) - pobierz

Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4) - pobierz

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) - pobierz

Wniosek o wydawanie decyzji w sprawie przeniesienia pozwolenia na budowę:

Druk (PB-9) - pobierz

Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4) - pobierz

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) - pobierz

Zgoda dotychczasowego inwestora, na rzecz którego decyzja została wydana - pobierz

Wniosek o wydanie decyzji w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu:

Druk (PB-11) - pobierz

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę:

Druk (PB-3) - pobierz

Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego

Druk (PB-6) - pobierz

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego

Druk (PB-8) - pobierz

Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości:

Druk (PB-14) - pobierz

Wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy prawo budowlane:

Druk (PB-13) - pobierz

Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych:

Druk (PB-2) - pobierz

Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4) - pobierz

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) - pobierz

Zgłoszenie rozbiórki:

Druk (PB-4) - pobierz

Zgłoszenie budowy i przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych:

Druk (PB-2a) - pobierz

Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4) - pobierz

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) - pobierz

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części:

Druk (PB-18) - pobierz

Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4) - pobierz

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) - pobierz

Zgłoszenie budowy sieci, budowy stacji transformatorowych, instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji:

Zgłoszenie - pobierz

Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4) - pobierz

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) - pobierz

Wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy - pobierz

Wniosek o wydanie zaświadczenia o spełnieniu wymagań samodzielnego lokalu - pobierz

Wniosek o wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową oraz wyposażenie techniczne domu w sprawie dodatków mieszkaniowych:

Wniosek o dokonanie pomiaru budynku i wydanie zaświadczenia - pobierz

Wniosek o wydanie ponownego zaświadczenia - pobierz

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Magdalena Balcerzak
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2021-06-11 12:19:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-07-27 12:30:03)
Lista wiadomości