logo
logo bip
Wydział Architektury i Budownictwa
Przyjmowanie zgłoszeń budowy i przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych

ZGŁOSZENIE BUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH - DRUK PB-2a

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE - DRUK PB-5

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO OŚWIADCZENIA O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE - DRUK B-4

OŚWIADCZENIE INWESTORA O SPEŁNIENIU PRZESŁANEK O KTÓRYCH MOWA W ART. 30 UST. 2A PKT 6 I 7 USTAWY PRAWO BUDOWLANE - POBIERZ

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Jerzy Wojnarowski
  • Informacja opublikowana przez: Sebastian Tołoczko (2015-07-09 13:18:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2022-01-18 14:36:59)
Lista wiadomości