logo
logo bip
Wydział Architektury i Budownictwa
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru rozbiórki budynków i budowli nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwoleń na rozbiórkę
 1. Inwestor jest zobowiązany do złożenia zgłoszenia na obowiązującym druku PB-4 (lub druku PB-4 pdf)
 2. Do zgłoszenia powinien dołączyć:
  1. zgoda właściciela obiektu
  2. odpowiednie szkice lub rysunki
  3. pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw

Do wykonania robót można przystąpić jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Czas realizacji usługi:

W sprawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych - 21 dni

Wysokość opłat:

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej:
od zgłoszenia - nie dotyczy

Informacja o trybie odwoławczym:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego (Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 16), za pośrednictwem Starosty Konińskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Na postanowienie służy stronom zażalenie do Wojewody Wielkopolskiego (Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 16), za pośrednictwem Starosty Konińskiego, które można wnieść w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

Wniosek należy składać:

Ewa Śliwicka - Specjalista ds. administracyjnych
Magdalena Balcerzak - Inspektor ds. administracyjnych
Agnieszka Nędzka - Specjalista ds. administracyjnych

pok. 356, II p., tel. +48 /63/ 240 32 31

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Jerzy Wojnarowski
 • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2013-07-05 10:01:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-03-03 14:24:40)
Lista wiadomości