logo
logo bip
Geolog Powiatowy

Dokumentacja geologiczna nie wymagająca zatwierdzenia

Dokumentację geologiczną nie podlegającą zatwierdzeniu, sporządza się w przypadku:

  1. wykonywania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów złoża kopaliny lub zasobów wód podziemnych;
  2. wykonania otworu wiertniczego w celu rozpoznania budowy głębokiego podłoża, niezwiązanego z dokumentowaniem złóż kopaliny;
  3. wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi;
  4.  likwidacji otworu wiertniczego.

Wniosek

Niezbędne dokumenty:

3 egz. właściwej dokumentacji opracowanej zgodnie z rozporządzeniem

Opłata skarbowa:

Nie podlega opłacie skarbowej

Podstawa prawna:

Dział V, rozdział 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 ze zm.).
Dokumentację geologiczną sporządza się w 3 egzemplarzach, w terminie do 6 miesięcy od dnia zakończenia prac i przekazuje się do Starosty konińskiego, który udzielił koncesji, zatwierdził projekt robót geologicznych lub któremu zgłoszono projekt robót geologicznych.
Właściwy organ administracji geologicznej przesyła po 1 egzemplarzu dokumentacji,  pozostałym właściwym miejscowo organom administracji geologicznej.

Termin realizacji:

Czas realizacji usługi - terminy z Kodeksu postępowania administracyjnego 1-2 miesiące.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę:

Magdalena Dydak - Geolog Powiatowy
e-mail: magdalena.dydak@powiat.konin.pl
pok. 457, tel. +48 /63/ 240 33 06

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Magdalena Dydak
  • Informacja opublikowana przez: Żaneta Staszak (2012-01-20 09:04:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-07-21 13:59:55)
Lista wiadomości