logo
logo bip
Geolog Powiatowy

Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych

Wniosek

Podstawa prawna:

Art.81 ust.1 ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 ze zm.)

Informacje dodatkowe:

 1. Wysokość opłaty skarbowej: brak opłaty skarbowej.
 2. Ten uzyskał decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych, zgłasza zamiar rozpoczęcia robót geologicznych właściwemu:
  1. organowi administracji geologicznej;
  2. wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), a na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej - terenowemu organowi administracji morskiej;
  3. organowi nadzoru górniczego - jeżeli do robót geologicznych stosuje się wymagania dotyczące ruchu zakładu górniczego.
 3. Zgłoszenia dokonuje się na piśmie, najpóźniej na 2 tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót geologicznych, określając zamierzone terminy rozpoczęcia i zakończenia robót geologicznych, ich rodzaj i podstawowe dane dotyczące robót geologicznych oraz imiona i nazwiska osób sprawujących dozór i kierownictwo, a także numery świadectw stwierdzających kwalifikacje do wykonywania tych czynności.

Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę:

Magdalena Dydak - Geolog Powiatowy
e-mail: magdalena.dydak@powiat.konin.pl
pok. 457, tel. +48 /63/ 240 33 06

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Magdalena Dydak
 • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-01-26 15:09:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-07-21 14:00:26)
Lista wiadomości