logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
Uchwała Nr SO-7/0953/263/2021 z dnia 30 września 2021 r.Utworzenie dokumentu2021-10-05 15:05:25Eliza Nowaczyk
Protokół nr XXV/2021 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 31 sierpnia 2021 rokuModyfikacja dokumentu2021-10-05 14:31:32Eliza Nowaczyk
Piastowska AgnieszkaModyfikacja dokumentu2021-10-05 13:32:15Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR XXVI/230/2021 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu KonińskiegoUtworzenie dokumentu2021-10-05 11:24:34Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR XXVI/229/2021 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 września 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2021Utworzenie dokumentu2021-10-05 11:23:46Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR XXVI/228/2021 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przystąpienia i współuczestnictwa Powiatu Konińskiego w opracowaniu wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla projektu pn. "Budowa nowej linii kolejowej (...)Utworzenie dokumentu2021-10-05 11:22:59Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR XXVI/227/2021 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie GrodziecUtworzenie dokumentu2021-10-05 11:21:40Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR XXVI/226/2021 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Stare MiastoUtworzenie dokumentu2021-10-05 11:20:16Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR XXVI/225/2021 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie SompolnoUtworzenie dokumentu2021-10-05 11:18:30Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR XXVI/224/2021 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie RzgówUtworzenie dokumentu2021-10-05 11:17:36Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR XXVI/223/2021 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie RychwałUtworzenie dokumentu2021-10-05 11:16:48Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR XXVI/222/2021 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie KrzymówUtworzenie dokumentu2021-10-05 11:15:54Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR XXVI/221/2021 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kazimierz BiskupiUtworzenie dokumentu2021-10-05 11:13:09Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR XXVI/220/2021 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie GolinaUtworzenie dokumentu2021-10-05 11:11:27Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR XXVI/219/2021 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizacjęUtworzenie dokumentu2021-10-05 11:10:39Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR XXVI/218/2021 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/45/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. dotyczącej zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób (...)Utworzenie dokumentu2021-10-05 11:09:40Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR XXVI/217/2021 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028” oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko Programu (...)Utworzenie dokumentu2021-10-05 11:07:34Eliza Nowaczyk
Protokół nr XXV/2021 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 31 sierpnia 2021 rokuModyfikacja dokumentu2021-10-05 11:03:25Eliza Nowaczyk
Protokół nr XXV/2021 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 31 sierpnia 2021 rokuModyfikacja dokumentu2021-10-05 10:51:57Eliza Nowaczyk
Informacja dotycząca zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3 oraz przebudowy z art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a i instalowania z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlaneModyfikacja dokumentu2021-10-04 14:42:13Eliza Nowaczyk
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja opublikowana przez: (0)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Administrator Systemu (2018-05-24 22:51:10)