logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
Protokół Nr 67/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 21 września 2021 r.Utworzenie dokumentu2022-01-04 14:03:00Eliza Nowaczyk
Protokół Nr 66/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 31 sierpnia 2021 r.Utworzenie dokumentu2022-01-04 13:53:30Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR XXX/253/2021 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Koniński za osiągnięcia (...)Modyfikacja dokumentu2022-01-04 13:49:51Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR XXX/253/2021 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Koniński za osiągnięcia (...)Modyfikacja dokumentu2022-01-04 13:43:14Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR XXX/252/2021 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/80/2019 Rady Powiatu Konińskiego z 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego (...)Modyfikacja dokumentu2022-01-04 13:38:19Eliza Nowaczyk
Protokół Nr 65/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 20 sierpnia 2021 r.Utworzenie dokumentu2022-01-04 13:33:39Eliza Nowaczyk
Protokół Nr 64/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 29 lipca 2021 r.Utworzenie dokumentu2022-01-04 13:28:11Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR 368/2021 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia nieruchomości w m. Dębówiec w gminie Wilczyn do kategorii dróg gminnychUtworzenie dokumentu2022-01-04 12:46:04Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR 367/2021 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowych domów (...)Utworzenie dokumentu2022-01-04 12:45:01Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR 366/2021 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w latach 2022-2024Utworzenie dokumentu2022-01-04 12:43:45Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR 365/2021 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyznania stypendium dla uzdolnionych uczniów ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat KonińskiUtworzenie dokumentu2022-01-04 12:42:50Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR XXX/258/2021 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2022Utworzenie dokumentu2022-01-04 12:36:04Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR XXX/257/2021 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu KonińskiegoUtworzenie dokumentu2022-01-04 12:35:04Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR XXX/256/2021 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu KonińskiegoUtworzenie dokumentu2022-01-04 12:34:00Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR XXX/255/2021 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2021Utworzenie dokumentu2022-01-04 12:33:12Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR XXX/254/2021 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Konińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021Utworzenie dokumentu2022-01-04 12:32:13Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR XXX/253/2021 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Koniński za osiągnięcia (...)Utworzenie dokumentu2022-01-04 12:31:08Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR XXX/252/2021 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/80/2019 Rady Powiatu Konińskiego z 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego (...)Utworzenie dokumentu2022-01-04 12:28:16Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR XXX/251/2021 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich pomiędzy Powiatem Konińskim (...)Utworzenie dokumentu2022-01-04 12:26:08Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR 359/2021 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznychUtworzenie dokumentu2022-01-04 12:03:05Eliza Nowaczyk
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja opublikowana przez: (0)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Administrator Systemu (2018-05-24 22:51:10)