logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
UCHWAŁA NR XXVIII/246/2021 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu konińskiegoUtworzenie dokumentu2021-12-06 13:18:30Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR XXVIII/245/2021 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu KonińskiegoUtworzenie dokumentu2021-12-06 13:17:49Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR XXVIII/244/2021 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznejUtworzenie dokumentu2021-12-06 13:17:05Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR XXVIII/243/2021 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Konińskiego na lata 2021-2030”Utworzenie dokumentu2021-12-06 13:16:19Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR XXVIII/242/2021 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie KleczewUtworzenie dokumentu2021-12-06 13:14:48Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR XXVIII/241/2021 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (...)Utworzenie dokumentu2021-12-06 13:14:00Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR XXVIII/240/2021 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizacjęUtworzenie dokumentu2021-12-06 13:12:41Eliza Nowaczyk
44562 PK_GOLINA_KAWNICEUtworzenie dokumentu2021-12-06 12:56:28Eliza Nowaczyk
43059 (63059N!) PKO_KRAMSK_PATRZYKOWUtworzenie dokumentu2021-12-06 12:22:08Eliza Nowaczyk
Wydział Edukacji i Spraw SpołecznychModyfikacja dokumentu2021-12-06 11:38:46Eliza Nowaczyk
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 223, Nieświastów, gm. Kazimierz BiskupiUtworzenie dokumentu2021-12-06 11:34:53Eliza Nowaczyk
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 236, Nieświastów, gm. Kazimierz BiskupiUtworzenie dokumentu2021-12-06 11:29:08Eliza Nowaczyk
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 224, Nieświastów, gm. Kazimierz BiskupiUtworzenie dokumentu2021-12-06 11:23:09Eliza Nowaczyk
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 237, Nieświastów, gm. Kazimierz BiskupiUtworzenie dokumentu2021-12-06 11:16:28Eliza Nowaczyk
Wykaz stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Kazimierz Biskupi, gm. Kazimierz Biskupi przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Kazimierz BiskupiUtworzenie dokumentu2021-12-03 12:18:14Eliza Nowaczyk
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości położonej w obrębie Teresewo, gm. WierzbinekUtworzenie dokumentu2021-12-03 12:14:01Eliza Nowaczyk
Rybicka EwaUtworzenie dokumentu2021-12-03 10:13:24Eliza Nowaczyk
Ogłoszenie Starosty Konińskiego o zamiarze wszczęcia postepowań w sprawach ustalenia odszkodowania za nieruchomości położone w obrębach: Kałek, Adamów, Stare Paprockie Holendry, Paprotnia gm. KrzymówModyfikacja dokumentu2021-12-02 09:25:23Eliza Nowaczyk
Ogłoszenie Starosty Konińskiego o zamiarze wszczęcia postepowań w sprawach ustalenia odszkodowania za nieruchomości położone w obrębie Bylew gm. ŚlesinUtworzenie dokumentu2021-12-02 09:24:11Eliza Nowaczyk
Ogłoszenie Starosty Konińskiego o zamiarze wszczęcia postepowań w sprawach ustalenia odszkodowania za nieruchomości położone w obrębach: Kałek, Adamów, Stare Paprockie Holendry, Paprotnia gm. KrzymówModyfikacja dokumentu2021-12-02 09:19:13Eliza Nowaczyk
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja opublikowana przez: (0)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Administrator Systemu (2018-05-24 22:51:10)