logo
logo bip

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 STAROSTY KONIŃSKIEGO z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie Zakładowego Planu Kont oraz dokumentacji przyjętych w Starostwie Powiatowym w Koninie zasad (polityki) rachunkowości

Treść Zarządzenia dostępna w Biurze Zarządu Starostwa Powiatowego w Koninie, Al. 1 Maja 9

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Starosta Koniński
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2018-07-02 11:52:59)
Lista wiadomości