logo
logo bip

UCHWAŁA NR 202/2020 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie uznania celowości i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w zakresach: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Oświata (...)

UCHWAŁA NR 202/2020 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie uznania celowości i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w zakresach: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Oświata i wychowanie; Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; Ochrona i promocja zdrowia

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Zarząd Powiatu Konińskiego
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2020-08-31 12:16:45)
Lista wiadomości