logo
logo bip

UCHWAŁA NR 154/2020 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2019 rok wraz z informację o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień 31.12.2019 r.

UCHWAŁA NR 154/2020 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień 31.12.2019 r.

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Zarząd Powiatu Konińskiego
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2020-07-10 11:30:58)
Lista wiadomości