logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR 279a/09 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia drogi, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 217, we wsi Kaliska, gm. Wilczyn, dotychczasowej kategorii drogi gminnej
 
UCHWAŁA NR 279a/09
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 19 marca 2009 r.

w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia drogi, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 217, we wsi Kaliska, gm. Wilczyn, dotychczasowej kategorii drogi gminnej.

Na podstawie art. 10 ust. 2 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Zarząd Powiatu Konińskiego opiniuje pozytywnie pozbawienie drogi, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 217, we wsi Kaliska, gm. Wilczyn, dotychczasowej kategorii drogi gminnej.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Zenon Paszek
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2009-04-06 14:17:09)
Lista wiadomości