logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR 275/09 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie likwidacji składników majątkowych
 
UCHWAŁA NR 275/09
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 19 marca 2009 r.

w sprawie likwidacji składników majątkowych

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Likwiduje się składniki majątkowe będące na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Koninie, określone w Sprawozdaniu Komisji Likwidacyjnej stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, przeznaczone do likwidacji z uwagi na znaczny stopień zużycia oraz brak możliwości dalszej eksploatacji spowodowanej długim okresem użytkowania.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Administracyjnego i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Koninie.

§3

Wykonanie uchwały winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia wejścia jej w życie.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2009-04-06 13:11:36)
Lista wiadomości