logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR 274/09 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie przekazania ruchomości stanowiących mienie powiatu
 
UCHWAŁA NR 274/09
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 19 marca 2009 r.

w sprawie przekazania ruchomości stanowiących mienie powiatu

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Starostwo Powiatowe w Koninie przekazuje nieodpłatnie wycofane z eksploatacji meble biurowe oraz sprzęt komputerowy jednostkom wykazanym w załączniku do niniejszej uchwały.

§2

Przekazanie nastąpi w drodze protokołu przekazania podpisanego:

1/ w imieniu Powiatu Konińskiego przez:

- Naczelnika Wydziału Administracyjnego i Zamówień Publicznych,

- Kierownika Biura Informatyki,

2/ w imieniu jednostki przejmującej przez - Kierownika tej jednostki.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Naczelnikowi Wydziału Administracyjnego i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Koninie.

§4

Wykonanie uchwały winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia wejścia jej w życie.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2009-04-06 13:06:53)
Lista wiadomości