logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR 273/09 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie przekazania mienia powiatu
 
UCHWAŁA NR 273/09
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 19 marca 2009 r.

w sprawie przekazania mienia powiatu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Starostwo Powiatowe w Koninie przekazuje do administrowania Zespołowi Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie kompleks boisk sportowych z zapleczem sanitarnym zrealizowanych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012", stanowiący mienie Powiatu Konińskiego.

§2

Przekazanie obiektu nastąpi w drodze protokółu przekazania - przejęcia środka trwałego:

1) w imieniu Powiatu Konińskiego - przez Starostę Konińskiego,

2) w imieniu Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie przez Dyrektora Z.S.E.U. w Żychlinie.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu, Dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie i Naczelnikowi Wydziału Administracyjnego i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Koninie.

§4

Wykonanie uchwały winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia wejścia jej w życie.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Waldemar Tubacki
5. Zenon Paszek
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2009-04-06 13:02:59)
Lista wiadomości