logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR 272/09 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia nr BOF/UA-5/2008 z dnia 1 kwietnia 2009 r.
 
UCHWAŁA NR 272/09
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 19 marca 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia nr BOF/UA-5/2008 z dnia 1 kwietnia 2009 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 f., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. uchwala się, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na zawarcie aneksu do porozumienia nr BOF/UA-5/2008 z dnia 1 kwietnia 2009 r. zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego jako Instytucją Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013, a Powiatem Konińskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w związku ze zmianą dotychczasowej nazwy z "Punkt Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego" na "Punkt informacyjny Funduszy Europejskich" oraz rozszerzeniem zakresu jego działania.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Sekretarzowi Powiatu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Waldemar Tubacki
5. Zenon Paszek
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2009-04-06 13:00:54)
Lista wiadomości