logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR 269/09 ZARZĄDU POWIATU KONINSKIEGO z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie rozłożenia, na raty należności pieniężnych
 
UCHWAŁA NR 269/09
ZARZĄDU POWIATU KONINSKIEGO

z dnia 19 marca 2009 r.

w sprawie rozłożenia, na raty należności pieniężnych.

Na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 pkt 2 w związku z art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana (...) uchwala się, co następuje:

§1

Rozkłada się na raty Panu (...) płatność wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu nieuregulowanego czynszu najmu i opłat eksploatacyjnych za lokal mieszkalny w kwocie 1.607,53 zł (należność główna) na następujących zasadach:

1. pierwsza rata w kwocie 167,53 płatna do 25 marca 2009 roku,

2. pozostałe dziewięć rat po 160,00 zł każda płatna do 15 dnia każdego miesiąca poczynając od miesiąca kwietnia 2009 r.

§2

W przypadku nieuregulowania wierzytelności zgodnie z § 1 zostaną naliczone odsetki za okres rozłożenia na raty.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Księgowości Starostwa Powiatowego w Koninie.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Waldemar Tubacki
5. Zenon Paszek
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2009-04-06 12:51:51)
Lista wiadomości