logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR 268/09 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie zmiany prognozy łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego
 
UCHWAŁA NR 268/09
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

 

z dnia 19 marca 2009 r.

w sprawie zmiany prognozy łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego.

Na podstawie art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Prognoza łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego stanowiąca załącznik Nr 4 do uchwały Nr 232/08 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na 2008 r. otrzymuje nowe brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Waldemar Tubacki
5. Zenon Paszek
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2009-04-06 12:34:21)
Lista wiadomości