logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR 267/09 ZARZĄDU POWIATU KONINSKIEGO z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2008 rok
 
UCHWAŁA NR 267/09
ZARZĄDU POWIATU KONINSKIEGO

z dnia 19 marca 2009 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2008 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art.199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu Konińskiego i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2008 rok, stanowiące załącznik, cd1, cd2, cd3, cd4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Waldemar Tubacki
5. Zenon Paszek
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2009-04-06 11:36:42)
Lista wiadomości